8.2.09

 

Nimittely

http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto.shtml/

http://www.turunsanomat.fi/kotimaa/

Ensimmäisessä tapauksessa syyttäjä ei nostanut syytettä.

Toisessa tapauksessa käräjäoikeus hylkäsi syytteen, mutta hovioikeus antoi langettavan tuomion.

Suomen rikoslaki määrää kunnianloukkauksesta:

"Joka 1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka 2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista, on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä..."

Siis poliitikkoa tai julkisessa virassa olevaa poliisia voidaan lain mukaan arvostella rankemmin kuin "tavallista" ihmistä.

Koska hovioikeus on kuitenkin antanut langettavan päätöksen tapauksessa, jossa poliisia nimiteltiin rasistiksi, on hovioikeus ilmeisesti tulkinnut niin, että se "selvästi ylittää sen, jota voidaan pitää hyväksyttävänä".

Tämän perusteella voisi ajatella, että poliitikon nimittely rasistiksi ylittää myös sen rajan, jota voidaan pitää hyväksyttävänä, eli siis olisi rikos.


Kommentit: Lähetä kommentti

Tilaa Lähetä kommentteja [Atom]

<< Etusivu

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Tilaa Blogitekstit [Atom]